Κανονίστε Τώρα

Κατάσταση

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάσταση του προσώπου γα το οποίο θα γίνουν οι προετοιμασίες:

Στοιχεία Υποβολέα

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία του ατόμου που υποβάλει την φόρμα:

Στοιχεία Συγγενή

Υπάρχει διαθήκη;

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι τελευταίες προετοιμασίες χρειαζόμαστε την συμμετοχή και έγκριση του διαχειριστή.

Είναι το παραπάνω άτομο διαχειριστής της διαθήκης;

Το παραπάνω πρόσωπο είναι:Νόμιμος κληρονόμος?

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία του διαχειριστή της διαθήκης ή του νόμιμου κληρονόμου (αν είναι διαφορετικό από το παραπάνω άτομο).

Προετοιμασίες για:


Πληροφορίες Ασφαλείας

Ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας;


Εξόδιος Ακολουθία

Επιλέξτε την εκκλησία σας