Επικοινωνία

Είμαστε διαθέσιμοι 24/7 για επείγοντα

Ωράριο

Διαθέσιμοι όλες τις ημέρες της εβδομάδας όλο το 24ωρο.

Πληροφορίες επικοινωνίας

1-416-479-0026
info@greekfunerals.ca

Γραφείο Προετοιμασιών

30 Thorncliffe Park Drive
Toronto, Ontario M4H 1H8
Κλείστε ένα ραντεβού τώρα